11/6/09

División dos tempos

...e continuamos co tempo...

•Nun principio, o mes dividíase en grupos de nove días, marcados por un día de mercado: Nvndinae
Por influencia exipcia, a semana dividiuse en sete días, que recibiron o nome dos sete "planetas" que podían verse nese momento.
Saturni dies (Saturno)


Solis dies (Sol)


Lunae dies (Luna)


Martis dies (Marte)


Mercurii dies (Mercurio)


Jovis dies (Xupiter)


Veneris dies (Venus)Esta é a denominación que nos chegou, salvo os cambios seguintes:


Saturni dies ~ Sabbath (dia do descanso xudeo)


Solis dies ~ Dominica (dia do Señor, xa no cristianismo)


•Os días dividironse en :


Fasti: dias de traballo
Nefasti: dias dedicados aos deuses nos que se prohíbe toda actividade (nada que ver con nefasto!!).


•Para indicar que día do mes era, tomaban como referencia tres datas únicas: as calendas, as nonas, e os idus.


División das horas


Os romanos dividiron a duración do día en duas metades:


•12 horas do día (dies): prima, secunda, tertia, cuarta, quinta, sexta (de donde procede a palabra sesta, era o mediodía)... ata a duodécima hora; repartíanse en 6 horas ante meridiem e seis horas post meridiam. A duración de cada hora dependía da estación do ano.


• 12 horas d anoite (nox) : divididas en 4 vixilias de 3 horas cada unha.


Reloxos empregados


No hay comentarios: