27/2/12

As sesións do COI


As Sesións do COI son xeralmente reunións de membros do COI onde se poñen a votación cuestións ou accións a tomar referentes ao movemento olímpico. É o órgano supremo do COI e as súas decisións son finais. Cada membro do COI ten dereito a voto.
Unha sesión ordinaria efectúase unha vez ao ano. En caso de emerxencia ou de ter que resolver puntos aínda pendentes, pódese chamar a unha sesión extraordinaria en conveniencia co Presidente do COI ou por petición escrita de polo menos as dúas terceiras partes dos membros.
As actividades máis importantes realizadas nas sesións son:
  • Adaptar ou modificar a carta olímpica.
  • Elixir os membros do Comité Olímpico, o Presidente Honorario, membros honorarios e membros de honor.
  • Elixir o Presidente, Vicepresidente e todos os demais membros do Corpo Executivo.
  • Elixir a cidade sede dos Xogos Olímpicos.
  • Determinar que deportes formarán parte do calendario olímpico e cales non.

No hay comentarios: